کمترین: 
73
بیشترین: 
85
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
82
زمان: 
5/17 21:20
قیمت روپیه پاکستان امروز 17 مرداد 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 17 مرداد 1397 , 82 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/17 13:30","price":73},{"date":"1397/05/17 13:50","price":75},{"date":"1397/05/17 14:20","price":74},{"date":"1397/05/17 14:30","price":75},{"date":"1397/05/17 14:50","price":76},{"date":"1397/05/17 15:00","price":77},{"date":"1397/05/17 15:50","price":78},{"date":"1397/05/17 16:10","price":79},{"date":"1397/05/17 16:20","price":78},{"date":"1397/05/17 16:50","price":79},{"date":"1397/05/17 17:50","price":85},{"date":"1397/05/17 18:00","price":79},{"date":"1397/05/17 18:20","price":80},{"date":"1397/05/17 18:30","price":78},{"date":"1397/05/17 19:00","price":82},{"date":"1397/05/17 19:20","price":81},{"date":"1397/05/17 19:50","price":80},{"date":"1397/05/17 20:10","price":82},{"date":"1397/05/17 20:30","price":83},{"date":"1397/05/17 20:50","price":82},{"date":"1397/05/17 21:00","price":83},{"date":"1397/05/17 21:20","price":82}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398