کمترین: 
7.4
بیشترین: 
8.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8.4
زمان: 
5/17 20:50
قیمت دینار عراق امروز 17 مرداد 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 17 مرداد 1397 , 8.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/17 13:30","price":7.4},{"date":"1397/05/17 14:50","price":7.5},{"date":"1397/05/17 15:00","price":7.7},{"date":"1397/05/17 15:30","price":7.6},{"date":"1397/05/17 16:10","price":7.8},{"date":"1397/05/17 16:20","price":7.9},{"date":"1397/05/17 16:50","price":7.8},{"date":"1397/05/17 17:30","price":7.9},{"date":"1397/05/17 17:50","price":8.6},{"date":"1397/05/17 18:00","price":8},{"date":"1397/05/17 18:20","price":8.2},{"date":"1397/05/17 18:30","price":8},{"date":"1397/05/17 18:50","price":7.9},{"date":"1397/05/17 19:00","price":8.3},{"date":"1397/05/17 19:30","price":8.2},{"date":"1397/05/17 20:10","price":8.4},{"date":"1397/05/17 20:30","price":8.5},{"date":"1397/05/17 20:50","price":8.4}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398