کمترین: 
18
بیشترین: 
20
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
19
زمان: 
5/17 19:00
قیمت لیر سوریه امروز 17 مرداد 1397
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 17 مرداد 1397 , 19 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/17 12:50","price":18},{"date":"1397/05/17 14:50","price":19},{"date":"1397/05/17 17:50","price":20},{"date":"1397/05/17 18:00","price":18},{"date":"1397/05/17 18:20","price":19},{"date":"1397/05/17 18:30","price":18},{"date":"1397/05/17 19:00","price":19}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398