کمترین: 
1576000
بیشترین: 
1806000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1806000
زمان: 
5/17 19:54
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 17 مرداد 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 17 مرداد 1397 , 1806000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/17 12:24","price":1576000},{"date":"1397/05/17 12:54","price":1606000},{"date":"1397/05/17 13:06","price":1626000},{"date":"1397/05/17 13:36","price":1636000},{"date":"1397/05/17 13:42","price":1646000},{"date":"1397/05/17 14:36","price":1636000},{"date":"1397/05/17 14:54","price":1616000},{"date":"1397/05/17 15:24","price":1636000},{"date":"1397/05/17 15:36","price":1646000},{"date":"1397/05/17 15:48","price":1656000},{"date":"1397/05/17 16:00","price":1666000},{"date":"1397/05/17 16:12","price":1676000},{"date":"1397/05/17 16:24","price":1696000},{"date":"1397/05/17 16:36","price":1706000},{"date":"1397/05/17 16:54","price":1736000},{"date":"1397/05/17 17:36","price":1756000},{"date":"1397/05/17 18:48","price":1796000},{"date":"1397/05/17 19:54","price":1806000}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398