کمترین: 
1570000
بیشترین: 
1800000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1800000
زمان: 
5/17 19:54
قیمت نیم سکه امروز 17 مرداد 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 17 مرداد 1397 , 1800000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/17 12:24","price":1570000},{"date":"1397/05/17 12:54","price":1600000},{"date":"1397/05/17 13:06","price":1620000},{"date":"1397/05/17 13:36","price":1630000},{"date":"1397/05/17 13:42","price":1640000},{"date":"1397/05/17 14:36","price":1630000},{"date":"1397/05/17 14:54","price":1610000},{"date":"1397/05/17 15:24","price":1630000},{"date":"1397/05/17 15:36","price":1640000},{"date":"1397/05/17 15:48","price":1650000},{"date":"1397/05/17 16:00","price":1660000},{"date":"1397/05/17 16:12","price":1670000},{"date":"1397/05/17 16:24","price":1690000},{"date":"1397/05/17 16:36","price":1700000},{"date":"1397/05/17 16:54","price":1730000},{"date":"1397/05/17 17:36","price":1750000},{"date":"1397/05/17 18:48","price":1790000},{"date":"1397/05/17 19:54","price":1800000}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398