کمترین: 
2906000
بیشترین: 
3406000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3406000
زمان: 
5/17 18:24
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 17 مرداد 1397
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 17 مرداد 1397 , 3406000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/17 11:24","price":2916000},{"date":"1397/05/17 11:48","price":2906000},{"date":"1397/05/17 12:36","price":2936000},{"date":"1397/05/17 12:54","price":2956000},{"date":"1397/05/17 13:06","price":3026000},{"date":"1397/05/17 13:36","price":3076000},{"date":"1397/05/17 13:42","price":3106000},{"date":"1397/05/17 15:24","price":3136000},{"date":"1397/05/17 16:06","price":3156000},{"date":"1397/05/17 16:12","price":3206000},{"date":"1397/05/17 16:36","price":3216000},{"date":"1397/05/17 16:54","price":3256000},{"date":"1397/05/17 17:36","price":3356000},{"date":"1397/05/17 18:24","price":3406000}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398