کمترین: 
2901000
بیشترین: 
3401000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3401000
زمان: 
5/17 18:24
قیمت سکه بهار آزادی امروز 17 مرداد 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 17 مرداد 1397 , 3401000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/17 11:24","price":2906000},{"date":"1397/05/17 11:48","price":2901000},{"date":"1397/05/17 12:36","price":2926000},{"date":"1397/05/17 12:54","price":2951000},{"date":"1397/05/17 13:06","price":3016000},{"date":"1397/05/17 13:36","price":3066000},{"date":"1397/05/17 13:42","price":3101000},{"date":"1397/05/17 15:24","price":3126000},{"date":"1397/05/17 16:06","price":3151000},{"date":"1397/05/17 16:12","price":3201000},{"date":"1397/05/17 16:36","price":3211000},{"date":"1397/05/17 16:54","price":3251000},{"date":"1397/05/17 17:36","price":3351000},{"date":"1397/05/17 18:24","price":3401000}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398