کمترین: 
17
بیشترین: 
20
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
20
زمان: 
5/17 20:10
قیمت درام ارمنستان امروز 17 مرداد 1397
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 17 مرداد 1397 , 20 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/17 10:30","price":17},{"date":"1397/05/17 13:20","price":18},{"date":"1397/05/17 15:20","price":19},{"date":"1397/05/17 15:50","price":18},{"date":"1397/05/17 16:20","price":19},{"date":"1397/05/17 17:50","price":20},{"date":"1397/05/17 18:00","price":19},{"date":"1397/05/17 20:10","price":20}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398