کمترین: 
1139
بیشترین: 
1339
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1302
زمان: 
5/17 21:30
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 17 مرداد 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 17 مرداد 1397 , 1302 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/17 10:30","price":1140},{"date":"1397/05/17 12:00","price":1139},{"date":"1397/05/17 13:50","price":1141},{"date":"1397/05/17 14:50","price":1159},{"date":"1397/05/17 15:00","price":1181},{"date":"1397/05/17 15:10","price":1192},{"date":"1397/05/17 15:30","price":1176},{"date":"1397/05/17 16:10","price":1186},{"date":"1397/05/17 16:20","price":1209},{"date":"1397/05/17 16:30","price":1224},{"date":"1397/05/17 16:50","price":1206},{"date":"1397/05/17 17:00","price":1216},{"date":"1397/05/17 17:10","price":1205},{"date":"1397/05/17 17:20","price":1216},{"date":"1397/05/17 17:30","price":1221},{"date":"1397/05/17 17:50","price":1339},{"date":"1397/05/17 18:00","price":1245},{"date":"1397/05/17 18:20","price":1265},{"date":"1397/05/17 18:30","price":1237},{"date":"1397/05/17 18:50","price":1232},{"date":"1397/05/17 19:00","price":1292},{"date":"1397/05/17 19:20","price":1284},{"date":"1397/05/17 19:30","price":1279},{"date":"1397/05/17 19:50","price":1269},{"date":"1397/05/17 20:00","price":1267},{"date":"1397/05/17 20:10","price":1297},{"date":"1397/05/17 20:30","price":1316},{"date":"1397/05/17 20:50","price":1299},{"date":"1397/05/17 21:00","price":1309},{"date":"1397/05/17 21:20","price":1304},{"date":"1397/05/17 21:30","price":1302}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398