کمترین: 
6626
بیشترین: 
7776
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7565
زمان: 
5/17 21:30
قیمت دلار استرالیا امروز 17 مرداد 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 17 مرداد 1397 , 7565 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/17 10:30","price":6653},{"date":"1397/05/17 11:00","price":6652},{"date":"1397/05/17 11:30","price":6649},{"date":"1397/05/17 11:50","price":6648},{"date":"1397/05/17 12:20","price":6647},{"date":"1397/05/17 12:30","price":6646},{"date":"1397/05/17 12:50","price":6647},{"date":"1397/05/17 13:00","price":6646},{"date":"1397/05/17 13:20","price":6649},{"date":"1397/05/17 13:30","price":6647},{"date":"1397/05/17 13:50","price":6646},{"date":"1397/05/17 14:30","price":6647},{"date":"1397/05/17 14:50","price":6626},{"date":"1397/05/17 15:00","price":6809},{"date":"1397/05/17 15:10","price":6951},{"date":"1397/05/17 15:30","price":6857},{"date":"1397/05/17 15:50","price":6856},{"date":"1397/05/17 16:10","price":6920},{"date":"1397/05/17 16:20","price":7141},{"date":"1397/05/17 16:50","price":7120},{"date":"1397/05/17 17:10","price":7033},{"date":"1397/05/17 17:20","price":7091},{"date":"1397/05/17 17:30","price":7121},{"date":"1397/05/17 17:50","price":7776},{"date":"1397/05/17 18:00","price":7228},{"date":"1397/05/17 18:20","price":7344},{"date":"1397/05/17 18:30","price":7186},{"date":"1397/05/17 18:50","price":7154},{"date":"1397/05/17 19:00","price":7502},{"date":"1397/05/17 19:20","price":7457},{"date":"1397/05/17 19:30","price":7429},{"date":"1397/05/17 19:50","price":7369},{"date":"1397/05/17 20:00","price":7359},{"date":"1397/05/17 20:10","price":7531},{"date":"1397/05/17 20:30","price":7640},{"date":"1397/05/17 20:50","price":7546},{"date":"1397/05/17 21:00","price":7603},{"date":"1397/05/17 21:20","price":7572},{"date":"1397/05/17 21:30","price":7565}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398