کمترین: 
2430
بیشترین: 
2862
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2784
زمان: 
5/17 21:30
قیمت درهم امارات امروز 17 مرداد 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 17 مرداد 1397 , 2784 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/17 10:30","price":2437},{"date":"1397/05/17 12:20","price":2436},{"date":"1397/05/17 13:20","price":2438},{"date":"1397/05/17 13:50","price":2439},{"date":"1397/05/17 14:50","price":2430},{"date":"1397/05/17 15:00","price":2496},{"date":"1397/05/17 15:10","price":2549},{"date":"1397/05/17 15:30","price":2514},{"date":"1397/05/17 16:10","price":2536},{"date":"1397/05/17 16:20","price":2586},{"date":"1397/05/17 16:30","price":2617},{"date":"1397/05/17 16:50","price":2609},{"date":"1397/05/17 17:10","price":2577},{"date":"1397/05/17 17:30","price":2612},{"date":"1397/05/17 17:50","price":2862},{"date":"1397/05/17 18:00","price":2661},{"date":"1397/05/17 18:20","price":2704},{"date":"1397/05/17 18:30","price":2645},{"date":"1397/05/17 18:50","price":2634},{"date":"1397/05/17 19:00","price":2762},{"date":"1397/05/17 19:20","price":2745},{"date":"1397/05/17 19:30","price":2735},{"date":"1397/05/17 19:50","price":2713},{"date":"1397/05/17 20:00","price":2709},{"date":"1397/05/17 20:10","price":2772},{"date":"1397/05/17 20:30","price":2813},{"date":"1397/05/17 20:50","price":2778},{"date":"1397/05/17 21:00","price":2799},{"date":"1397/05/17 21:20","price":2787},{"date":"1397/05/17 21:30","price":2784}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398