کمترین: 
131521
بیشترین: 
132380
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
131521.0
زمان: 
5/17 13:20
قیمت شاخص بورس امروز 17 مرداد 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 17 مرداد 1397 , 131521.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/17 10:20","price":132380.0},{"date":"1397/05/17 13:20","price":131521.0}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398