کمترین: 
2468.7
بیشترین: 
2468.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2468.7
زمان: 
5/17 09:20
قیمت منات آذربایجان امروز 17 مرداد 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 17 مرداد 1397 , 2468.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/17 09:20","price":2468.7}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398