کمترین: 
66.2
بیشترین: 
66.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
66.2
زمان: 
5/17 09:20
قیمت روبل روسیه امروز 17 مرداد 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 17 مرداد 1397 , 66.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/17 09:20","price":66.2}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398