کمترین: 
1030.3
بیشترین: 
1030.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1030.3
زمان: 
5/17 09:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 17 مرداد 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 17 مرداد 1397 , 1030.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/17 09:20","price":1030.3}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398