کمترین: 
3080.1
بیشترین: 
3080.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3080.1
زمان: 
5/17 09:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 17 مرداد 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 17 مرداد 1397 , 3080.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/17 09:20","price":3080.1}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398