کمترین: 
3408.8
بیشترین: 
3408.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3408.8
زمان: 
5/17 09:20
قیمت روپیه پاکستان امروز 17 مرداد 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 17 مرداد 1397 , 3408.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/17 09:20","price":3408.8}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398