کمترین: 
61.2
بیشترین: 
61.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
61.2
زمان: 
5/17 09:20
قیمت روپیه هند امروز 17 مرداد 1397
قیمت روپیه هنددر تاریخ 17 مرداد 1397 , 61.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/17 09:20","price":61.2}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399