کمترین: 
13862.2
بیشترین: 
13862.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13862.2
زمان: 
5/17 09:20
قیمت دینار کویت امروز 17 مرداد 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 17 مرداد 1397 , 13862.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/17 09:20","price":13862.2}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398