کمترین: 
512.8
بیشترین: 
512.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
512.8
زمان: 
5/17 09:20
قیمت کرون نروژ امروز 17 مرداد 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 17 مرداد 1397 , 512.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/17 09:20","price":512.8}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398