کمترین: 
472
بیشترین: 
472
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
472
زمان: 
5/17 09:20
قیمت کرون سوئد امروز 17 مرداد 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 17 مرداد 1397 , 472 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/17 09:20","price":472}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398