کمترین: 
57.9
بیشترین: 
57.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
57.9
زمان: 
5/17 09:20
قیمت افغانی امروز 17 مرداد 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 17 مرداد 1397 , 57.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/17 09:20","price":57.9}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398