کمترین: 
4223.2
بیشترین: 
4223.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4223.2
زمان: 
5/17 09:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 17 مرداد 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 17 مرداد 1397 , 4223.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/17 09:20","price":4223.2}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399