کمترین: 
3217.6
بیشترین: 
3217.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3217.6
زمان: 
5/17 09:20
قیمت دلار کانادا امروز 17 مرداد 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 17 مرداد 1397 , 3217.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/17 09:20","price":3217.6}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398