کمترین: 
799.5
بیشترین: 
799.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
799.5
زمان: 
5/17 09:20
قیمت لیر ترکیه امروز 17 مرداد 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 17 مرداد 1397 , 799.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/17 09:20","price":799.5}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398