کمترین: 
5438.7
بیشترین: 
5438.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5438.7
زمان: 
5/17 09:20
قیمت پوند امروز 17 مرداد 1397
قیمت پونددر تاریخ 17 مرداد 1397 , 5438.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/17 09:20","price":5438.7}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398