کمترین: 
4879.6
بیشترین: 
4879.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4879.6
زمان: 
5/17 09:20
قیمت یورو امروز 17 مرداد 1397
قیمت یورودر تاریخ 17 مرداد 1397 , 4879.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/17 09:20","price":4879.6}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398