کمترین: 
بیشترین: 
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6269.2
زمان: 
5/17 23:00
قیمت بیت کوین امروز 17 مرداد 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 17 مرداد 1397 , 6269.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/17 01:30","price":7004.2},{"date":"1397/05/17 02:00","price":6747.3},{"date":"1397/05/17 04:30","price":6707.3},{"date":"1397/05/17 05:00","price":6672.9},{"date":"1397/05/17 07:30","price":6588},{"date":"1397/05/17 08:00","price":6604.1},{"date":"1397/05/17 10:30","price":6502.9},{"date":"1397/05/17 11:00","price":6516.3},{"date":"1397/05/17 13:30","price":6466.8},{"date":"1397/05/17 14:00","price":6515},{"date":"1397/05/17 16:30","price":6485.9},{"date":"1397/05/17 17:00","price":6501.4},{"date":"1397/05/17 19:30","price":6440},{"date":"1397/05/17 20:00","price":6482.1},{"date":"1397/05/17 22:30","price":},{"date":"1397/05/17 23:00","price":6269.2}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398