کمترین: 
2.886
بیشترین: 
2.944
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.934
زمان: 
5/17 22:08
قیمت گاز طبیعی امروز 17 مرداد 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 17 مرداد 1397 , 2.934 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/17 00:08","price":2.893},{"date":"1397/05/17 01:08","price":2.894},{"date":"1397/05/17 02:08","price":2.891},{"date":"1397/05/17 04:08","price":2.89},{"date":"1397/05/17 06:08","price":2.886},{"date":"1397/05/17 07:08","price":2.889},{"date":"1397/05/17 08:08","price":2.89},{"date":"1397/05/17 09:08","price":2.893},{"date":"1397/05/17 10:08","price":2.89},{"date":"1397/05/17 13:08","price":2.891},{"date":"1397/05/17 14:08","price":2.893},{"date":"1397/05/17 15:08","price":2.898},{"date":"1397/05/17 16:08","price":2.896},{"date":"1397/05/17 18:08","price":2.934},{"date":"1397/05/17 19:08","price":2.938},{"date":"1397/05/17 20:08","price":2.931},{"date":"1397/05/17 21:08","price":2.944},{"date":"1397/05/17 22:08","price":2.934}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398