کمترین: 
0
بیشترین: 
0
قیمت تقلبی: 
0
زمان: 
5/17 00:00
قیمت dsعنوان امروز 17 مرداد 1397
قیمت dsعنواندر تاریخ 17 مرداد 1397 , 0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/17 00:00","price":0}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398