کمترین: 
66
بیشترین: 
79
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
72
زمان: 
5/16 20:00
قیمت روپیه پاکستان امروز 16 مرداد 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 16 مرداد 1397 , 72 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/16 11:40","price":66},{"date":"1397/05/16 12:50","price":73},{"date":"1397/05/16 13:00","price":72},{"date":"1397/05/16 13:30","price":78},{"date":"1397/05/16 13:50","price":77},{"date":"1397/05/16 14:00","price":76},{"date":"1397/05/16 14:50","price":77},{"date":"1397/05/16 15:10","price":76},{"date":"1397/05/16 15:50","price":77},{"date":"1397/05/16 16:20","price":76},{"date":"1397/05/16 16:50","price":75},{"date":"1397/05/16 17:00","price":79},{"date":"1397/05/16 17:20","price":76},{"date":"1397/05/16 17:50","price":75},{"date":"1397/05/16 18:00","price":74},{"date":"1397/05/16 18:20","price":75},{"date":"1397/05/16 19:00","price":74},{"date":"1397/05/16 19:30","price":75},{"date":"1397/05/16 19:50","price":74},{"date":"1397/05/16 20:00","price":72}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398