کمترین: 
3056000
بیشترین: 
3366000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3066000
زمان: 
5/16 21:24
قیمت سکه امامی خرده فروشی امروز 16 مرداد 1397
قیمت سکه امامی خرده فروشیدر تاریخ 16 مرداد 1397 , 3066000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/16 11:36","price":3216000},{"date":"1397/05/16 12:36","price":3226000},{"date":"1397/05/16 12:54","price":3316000},{"date":"1397/05/16 13:06","price":3326000},{"date":"1397/05/16 13:24","price":3346000},{"date":"1397/05/16 13:54","price":3296000},{"date":"1397/05/16 14:06","price":3316000},{"date":"1397/05/16 14:24","price":3306000},{"date":"1397/05/16 14:36","price":3366000},{"date":"1397/05/16 14:54","price":3326000},{"date":"1397/05/16 15:06","price":3316000},{"date":"1397/05/16 15:36","price":3336000},{"date":"1397/05/16 15:54","price":3326000},{"date":"1397/05/16 16:06","price":3286000},{"date":"1397/05/16 16:18","price":3276000},{"date":"1397/05/16 16:36","price":3236000},{"date":"1397/05/16 16:54","price":3226000},{"date":"1397/05/16 17:06","price":3236000},{"date":"1397/05/16 17:36","price":3206000},{"date":"1397/05/16 17:54","price":3176000},{"date":"1397/05/16 18:18","price":3166000},{"date":"1397/05/16 18:54","price":3176000},{"date":"1397/05/16 19:06","price":3156000},{"date":"1397/05/16 19:24","price":3166000},{"date":"1397/05/16 19:36","price":3096000},{"date":"1397/05/16 19:48","price":3076000},{"date":"1397/05/16 20:06","price":3056000},{"date":"1397/05/16 20:54","price":3066000},{"date":"1397/05/16 21:06","price":3056000},{"date":"1397/05/16 21:24","price":3066000}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398