کمترین: 
2956000
بیشترین: 
3166000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2976000
زمان: 
5/16 20:06
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 16 مرداد 1397
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 16 مرداد 1397 , 2976000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/16 11:36","price":3166000},{"date":"1397/05/16 12:24","price":2956000},{"date":"1397/05/16 12:54","price":3056000},{"date":"1397/05/16 16:36","price":3036000},{"date":"1397/05/16 17:36","price":2996000},{"date":"1397/05/16 18:06","price":2986000},{"date":"1397/05/16 20:06","price":2976000}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398