کمترین: 
470000
بیشترین: 
480000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
470000
زمان: 
5/16 17:36
قیمت سکه گرمی امروز 16 مرداد 1397
قیمت سکه گرمیدر تاریخ 16 مرداد 1397 , 470000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/16 11:36","price":480000},{"date":"1397/05/16 17:36","price":470000}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398