کمترین: 
820000
بیشترین: 
850000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
820000
زمان: 
5/16 18:54
قیمت ربع سکه امروز 16 مرداد 1397
قیمت ربع سکهدر تاریخ 16 مرداد 1397 , 820000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/16 11:36","price":830000},{"date":"1397/05/16 12:54","price":840000},{"date":"1397/05/16 13:54","price":850000},{"date":"1397/05/16 14:36","price":840000},{"date":"1397/05/16 17:24","price":830000},{"date":"1397/05/16 18:54","price":820000}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398