کمترین: 
2850000
بیشترین: 
3051000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2971000
زمان: 
5/16 20:06
قیمت سکه بهار آزادی امروز 16 مرداد 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 16 مرداد 1397 , 2971000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/16 11:36","price":2850000},{"date":"1397/05/16 12:24","price":2951000},{"date":"1397/05/16 12:54","price":3051000},{"date":"1397/05/16 16:36","price":3027000},{"date":"1397/05/16 17:36","price":2991000},{"date":"1397/05/16 18:06","price":2981000},{"date":"1397/05/16 20:06","price":2971000}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398