کمترین: 
15
بیشترین: 
18
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
17
زمان: 
5/16 19:00
قیمت لیر سوریه امروز 16 مرداد 1397
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 16 مرداد 1397 , 17 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/16 11:30","price":15},{"date":"1397/05/16 12:30","price":17},{"date":"1397/05/16 13:00","price":18},{"date":"1397/05/16 16:50","price":17},{"date":"1397/05/16 17:00","price":18},{"date":"1397/05/16 18:00","price":17},{"date":"1397/05/16 18:50","price":18},{"date":"1397/05/16 19:00","price":17}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398