کمترین: 
16
بیشترین: 
19
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
18
زمان: 
5/16 20:20
قیمت درام ارمنستان امروز 16 مرداد 1397
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 16 مرداد 1397 , 18 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/16 10:30","price":18},{"date":"1397/05/16 11:30","price":16},{"date":"1397/05/16 13:00","price":17},{"date":"1397/05/16 13:30","price":18},{"date":"1397/05/16 17:00","price":19},{"date":"1397/05/16 17:20","price":18},{"date":"1397/05/16 20:00","price":17},{"date":"1397/05/16 20:20","price":18}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398