کمترین: 
2166
بیشترین: 
2365
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2193
زمان: 
5/16 21:30
قیمت رینگیت مالزی امروز 16 مرداد 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 16 مرداد 1397 , 2193 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/16 10:30","price":2345},{"date":"1397/05/16 11:20","price":2346},{"date":"1397/05/16 11:40","price":2308},{"date":"1397/05/16 13:00","price":2342},{"date":"1397/05/16 13:10","price":2166},{"date":"1397/05/16 13:30","price":2339},{"date":"1397/05/16 13:50","price":2365},{"date":"1397/05/16 14:00","price":2313},{"date":"1397/05/16 14:20","price":2305},{"date":"1397/05/16 14:30","price":2317},{"date":"1397/05/16 14:50","price":2352},{"date":"1397/05/16 15:00","price":2338},{"date":"1397/05/16 15:10","price":2328},{"date":"1397/05/16 15:30","price":2303},{"date":"1397/05/16 15:50","price":2346},{"date":"1397/05/16 16:00","price":2335},{"date":"1397/05/16 16:20","price":2315},{"date":"1397/05/16 16:30","price":2308},{"date":"1397/05/16 16:50","price":2270},{"date":"1397/05/16 17:00","price":2274},{"date":"1397/05/16 17:20","price":2314},{"date":"1397/05/16 17:30","price":2310},{"date":"1397/05/16 17:50","price":2289},{"date":"1397/05/16 18:00","price":2247},{"date":"1397/05/16 18:20","price":2283},{"date":"1397/05/16 18:30","price":2268},{"date":"1397/05/16 18:50","price":2284},{"date":"1397/05/16 19:00","price":2269},{"date":"1397/05/16 19:20","price":2263},{"date":"1397/05/16 19:30","price":2271},{"date":"1397/05/16 19:50","price":2245},{"date":"1397/05/16 20:00","price":2192},{"date":"1397/05/16 20:10","price":2188},{"date":"1397/05/16 20:20","price":2189},{"date":"1397/05/16 20:50","price":2192},{"date":"1397/05/16 21:00","price":2197},{"date":"1397/05/16 21:10","price":2202},{"date":"1397/05/16 21:30","price":2193}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398