کمترین: 
6574
بیشترین: 
7123
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6636
زمان: 
5/16 21:30
قیمت دلار استرالیا امروز 16 مرداد 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 16 مرداد 1397 , 6636 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/16 10:30","price":7081},{"date":"1397/05/16 10:50","price":7083},{"date":"1397/05/16 11:20","price":7085},{"date":"1397/05/16 11:30","price":7088},{"date":"1397/05/16 11:40","price":6989},{"date":"1397/05/16 13:00","price":7092},{"date":"1397/05/16 13:10","price":6574},{"date":"1397/05/16 13:30","price":6917},{"date":"1397/05/16 13:50","price":7080},{"date":"1397/05/16 14:00","price":7003},{"date":"1397/05/16 14:20","price":6981},{"date":"1397/05/16 14:30","price":7016},{"date":"1397/05/16 14:50","price":7123},{"date":"1397/05/16 15:00","price":7080},{"date":"1397/05/16 15:10","price":7049},{"date":"1397/05/16 15:30","price":6975},{"date":"1397/05/16 15:50","price":7103},{"date":"1397/05/16 16:00","price":7070},{"date":"1397/05/16 16:20","price":7011},{"date":"1397/05/16 16:30","price":6988},{"date":"1397/05/16 16:50","price":6874},{"date":"1397/05/16 17:00","price":6887},{"date":"1397/05/16 17:20","price":7006},{"date":"1397/05/16 17:30","price":6996},{"date":"1397/05/16 17:50","price":6934},{"date":"1397/05/16 18:00","price":6803},{"date":"1397/05/16 18:20","price":6912},{"date":"1397/05/16 18:30","price":6868},{"date":"1397/05/16 18:50","price":6917},{"date":"1397/05/16 19:00","price":6870},{"date":"1397/05/16 19:20","price":6852},{"date":"1397/05/16 19:30","price":6878},{"date":"1397/05/16 19:50","price":6800},{"date":"1397/05/16 20:00","price":6639},{"date":"1397/05/16 20:10","price":6624},{"date":"1397/05/16 20:20","price":6613},{"date":"1397/05/16 20:50","price":6625},{"date":"1397/05/16 21:00","price":6642},{"date":"1397/05/16 21:10","price":6657},{"date":"1397/05/16 21:30","price":6636}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399