کمترین: 
133584
بیشترین: 
133694
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
133584.0
زمان: 
5/16 13:20
قیمت شاخص بورس امروز 16 مرداد 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 16 مرداد 1397 , 133584.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/16 10:20","price":133694.0},{"date":"1397/05/16 13:20","price":133584.0}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398