کمترین: 
1586000
بیشترین: 
1686000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1586000
زمان: 
5/16 18:18
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 16 مرداد 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 16 مرداد 1397 , 1586000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/16 10:18","price":1686000},{"date":"1397/05/16 11:36","price":1606000},{"date":"1397/05/16 12:54","price":1616000},{"date":"1397/05/16 13:54","price":1646000},{"date":"1397/05/16 14:36","price":1636000},{"date":"1397/05/16 16:36","price":1626000},{"date":"1397/05/16 16:54","price":1616000},{"date":"1397/05/16 17:36","price":1596000},{"date":"1397/05/16 18:18","price":1586000}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399