کمترین: 
1580000
بیشترین: 
1680000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1580000
زمان: 
5/16 18:18
قیمت نیم سکه امروز 16 مرداد 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 16 مرداد 1397 , 1580000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/16 10:18","price":1680000},{"date":"1397/05/16 11:36","price":1600000},{"date":"1397/05/16 12:54","price":1610000},{"date":"1397/05/16 13:54","price":1640000},{"date":"1397/05/16 14:36","price":1630000},{"date":"1397/05/16 16:36","price":1620000},{"date":"1397/05/16 16:54","price":1610000},{"date":"1397/05/16 17:36","price":1590000},{"date":"1397/05/16 18:18","price":1580000}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398