کمترین: 
2468.6
بیشترین: 
2468.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2468.6
زمان: 
5/16 09:20
قیمت منات آذربایجان امروز 16 مرداد 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 16 مرداد 1397 , 2468.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/16 09:20","price":2468.6}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398