کمترین: 
66
بیشترین: 
66
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
66
زمان: 
5/16 09:20
قیمت روبل روسیه امروز 16 مرداد 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 16 مرداد 1397 , 66 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/16 09:20","price":66}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398