کمترین: 
12605.2
بیشترین: 
12605.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12605.2
زمان: 
5/16 09:20
قیمت بات تایلند امروز 16 مرداد 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 16 مرداد 1397 , 12605.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/16 09:20","price":12605.2}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398