کمترین: 
1028.3
بیشترین: 
1028.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1028.3
زمان: 
5/16 09:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 16 مرداد 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 16 مرداد 1397 , 1028.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/16 09:20","price":1028.3}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399