کمترین: 
3070
بیشترین: 
3070
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3070
زمان: 
5/16 09:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 16 مرداد 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 16 مرداد 1397 , 3070 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/16 09:20","price":3070}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398