کمترین: 
3406.7
بیشترین: 
3406.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3406.7
زمان: 
5/16 09:20
قیمت روپیه پاکستان امروز 16 مرداد 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 16 مرداد 1397 , 3406.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/16 09:20","price":3406.7}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399