کمترین: 
8.2
بیشترین: 
8.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8.2
زمان: 
5/16 09:20
قیمت لیر سوریه امروز 16 مرداد 1397
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 16 مرداد 1397 , 8.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/16 09:20","price":8.2}
بروزرسانی در تاریخ 05 مهر 1399